FACULTY

Anuruddha Abeygunasekera (LK)
Madhu S Agrawal (IN)
Jayantha Balawardana (LK)
Srinath K Chandrasekera (LK)
Edmund Chiong (SG)
Allen W Chiu (TW)
Chandu de Silva (LK)
Kanchana Edirisinghe (LK)
T Gowribahan (LK)
Thushani Henegama (LK)
Manjula Herath (LK)
Shantha Hettiarachchi (LK)
Nishantha Jayasundara (LK)
Nishantha Liyanapathirana (LK)
Ajith P Malalasekera (LK)
Sanjeewa Munasinghe (LK)
Namantha Nandasena (LK)
Bohdan Parys (GB)
Prabath Pathirathna (LK)
Neville D Perera (LK)
Sohan Perera (LK)
Samanthi Pulleperuma (LK)
Sachini Rasnayake (LK)
Geethani Rathnayake (LK)
Prem Singh Rathore (AU)
Niroshan Seneviratne (LK)
Julian Shah (GB)
Cherine Sosai (LK)
Selvalingam Sothilingam (MY)
Ruban Thanigasalam (AU)
Ajit M Vaze (IN)
V Vickneswaran (LK)
Ranga E Wickramarachchi (LK)
Manoj Wickramarathna (LK)
Suranga Wijayarathna (LK)
Anuradha Wijewardena (LK)
Manjula Wijewardena (LK)

Search